BT VIỆT NAM TRI ÂN 10 NĂM HÀNH TRÌNH CÙNG ZELL-V – “CẢM NIỆM TỪNG PHÚT GIÂY”