Chăm sóc sức khoẻ


CƠ THỂ CHÚNG TA BAO NHIÊU PHẦN TRĂM LÀ MỠ?

Gầy béo luôn là một khái niệm tương đối nếu cơ thể bạn không nghiêng hẳn sang trạng thái quá béo hoặc quá gầy. Nhiều người thực sự không biết mình đang gầy hay béo, mỡ nhiều hay ít. Nếu quan tâm, hãy ngắm thử những bức ảnh này.

Số phần trăm (%) chú thích ở bức ảnh là số liệu tương đối để bạn nhận biết cơ thể mình chứa khoảng bao nhiêu phần trăm mỡ. Qua đó có thể điều chỉnh tăng giảm để có một tỉ lệ cơ bắp hoàn hảo.